Syndicus

Wat is een syndicus?

Een syndicus komt voor in kleine en grote gebouwen, waarbij er verschillende eigenaars zijn van appartementen. Deze individueel eigenaars zijn dan ook mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen in het gebouw. Een gemeenschappelijk deel is bijvoorbeeld een lift, tuin, hal, enz.

Het is het meest aangewezen voor de mede-eigenaars om zich te laten vertegenwoordigen door een syndicus, ook weleens gebouwbeheerder genoemd. De syndicus vormt het officiële orgaan van de mede-eigendom en gaat mede-eigenaars vertegenwoordigen in juridische kwesties.

Wanneer er sprake is van mede-eigenaarschap is het aanstellen van een syndicus verplicht. Zelfs wanneer het maar om twee appartementen gaat.

Erkende syndici, zoals Jurimmo, zijn aangesloten bij het BIV. Dat is het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars dat vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters controleert en reguleert. 

Wat doet een syndicus?

De taken van een syndicus zijn duidelijk omgeschreven in de Belgische wetgeving en worden onderverdeelt in vier delen:

  • Technisch beheer;
  • Administratief beheer;
  • Vertegenwoordiging in rechten;
  • Financieel beheer.

Wanneer er beslissingen moeten worden genomen, roept de syndicus de algemene vergadering bijeen van de mede-eigenaars. Tijdens die vergadering notuleert hij de beslissingen van de mede-eigenaars alsook de uitvoering van deze beslissingen. De beslissingen kunnen variëren van de herstellingen van het dak tot het onderhoud van de tuin.

De syndicus is ook verantwoordelijk voor het voorlopig beheer van het gebouw en bewarende maatregelen. De syndicus kan ook het vermogen van de mede-eigenaars beheren en hij kan ze juridisch vertegenwoordigen.

Als laatste is het de syndicus die de wettelijke bepaalde informatie zal overhandigen aan de notaris in het geval van een verkoop. De syndicus houd de bewoners van het gebouw (die geen eigen stemrecht hebben) op de hoogt van de datum van de algemene vergadering.

Wat kost een syndicus?

Voor al het bovenvermelde wordt de syndicus vergoed. De vergoeding hangt af van het contract dat wordt afgesloten met de mede-eigenaars. ​

U bent reeds klant?

Klik hier  om in te loggen op de webpagina van uw gebouw.
Ons team staat steeds tot uw beschikking.

Onze partners

Gratis schatting

1 + 5 =